adres:

    Łobudzice 54

    97-425 Zelów


    sekretariat:

    tel./fax (44) 634-22-89

    tel. kom. 530-738-585


    dyrektor szkoły:

    tel. (44) 634-10-12


    napisz do nas:

    lobudzice@interia.pl


  "Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

                                                 Aleksander Kamiński

Akcja "Góra grosza" - podsumowanie

Tradycja lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI edycji Góry Grosza organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcją opiekowali się Rzecznicy Profilaktyczni. Zbiórkę pieniędzy poprzedziła kampania reklamowa. Otrzymaliśmy za ten udział dyplom uznaniowy dla szkoły oraz dla nauczyciela koordynującego akcję. Jakie mogą być korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji?

* efekt wychowawczy - uczniowie wiedzą, że oddając choćby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcie na rzecz osieroconych dzieci

* efekt integracyjny - przeprowadzenie wspólnego przedsięwziecia nauczycieli i uczniów w naszym gimnazjum

* efekt prestiżowy - zostanie uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej akcji na rzecz dzieci, o której mówi się dużo w mediach.

Podsumowanie akcji "20 lat wspólnie"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach wzięli udział w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej pt. „20 lat wspólnie” ogłoszonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z ministrem Edukacji Narodowej. W Gminie Zelów honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Zelowa p. Sławomir Malinowski.

Zainteresowanie akcją było w naszej szkole wyjątkowo duże. Wzięło w niej udział 96 uczniów klas drugich i trzecich (40 % ogółu uczniów). Powstało 15 prezentacji, z czego 9 umieszczono na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Trzy najlepsze prezentacje autorzy przedstawili podczas podsumowania Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”, które odbyło się 26.05.2010r. w Domu Kultury w Zelowie. Najlepsze prezentacje wykonały grupy uczniów:

- grupa I w składzie: Anna Kałużna, Adrianna Rybarczyk, Klaudia Osińska, Julita Sowała, Julita Adamczyk, Katarzyna Majda, Anna Kwasek, Karolina Krajda. Są to uczennice z klas IIa i IIb;

prezentacja grupy I

- grupa II w składzie: Kamil Siuta i Dominik Gosławski z kl. IIIb;

- grupa III w składzie: Patrycja Kowalczyk, Anna Siewiera, Paulina Krajda, Natalia Jachymek z kl. IIIb.

prezentacja grupy III

Członkowie wszystkich grup reprezentujących gimnazjum otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy Gimnazjum w Łobudzicach oraz dyplom za udział w akcji.

Ze wspomnianymi prezentacjami zostali zapoznani pozostali uczniowie naszego gimnazjum.

Dla uczestników projektu udział w akcji był bardzo cennym doświadczeniem i okazją do ugruntowania wiedzy o samorządności, a także wykazaniem się zupełnie innym rodzajem aktywności w dziedzinie, która była im dotychczas mało znana.

Akcja umożliwiła uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy na temat działalności samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Zelów i możliwości wpływania obywateli na zmiany w ich „Małej Ojczyźnie”. Dzięki akcji młodzi ludzie zyskali świadomość, iż mogą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym najbliższego otoczenia.

Dla autorów wyróżnionych prac możliwość ich zaprezentowania przed władzami gminy była nobilitacją. Wszyscy inni natomiast nabrali przekonania, że każdy obywatel może mieć udział w zmianach decydujących o ostatecznym obliczu lokalnej społeczności.

Czytaj więcej: Podsumowanie akcji "20 lat wspólnie"

Informacja dla rodziców dotycząca dofinansowania do podręczników szkolnych

INFORMACJA!

 

Drodzy rodzice - w terminie do 15 września 2010 roku można składać w sekretariacie szkoły wnioski

o udzielenie pomocy finansowej

na zakup podręczników.

 

Oto podstawowe warunki udzielenia pomocy uczniom objętym rządowym programem „Wyprawka szkolna” w 2010 r.:

 

Dofinansowaniem objęci są:

 

  • uczniowie klas II

– w odniesieniu do których, kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza 351,00 zł netto,

– dodatkowo, w szczególnych przypadkach, dyrektor szkoły ma możliwość przyznania wyprawki szkolnej 10% uczniom z ogółu uczniów uczęszczających do klas II – poza kryterium dochodowym.

  • uczniowie klas I –III – bez względu na osiąganych w rodzinie dochód

– słabo widzący,

– niesłyszący,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na zakup podręczników – przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi we wszystkich przypadkach - 310,00 zł.

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć kserokopie:

  • w przypadku kryterium dochodowego - poświadczeń osiąganych dochodów (m.in. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie o statusie bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o dochodowości z posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie/decyzje z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie o pobieranych zasiłkach),
  • dowodów zakupu podręczników – faktury, paragony, rachunki,
  • opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Gotowe wnioski można otrzymać i uzyskać wszelkich dodatkowych informacji w sekretariacie szkoły.

 

 

Tydzień profilaktyczny 2010

Tydzień Profilaktyczny w naszej szkole

W dniach od 15.03.2010r. do 19.03.2010r. odbył się w naszej szkole Tydzień Profilaktyczny.
W poniedziałek podczas siódmej godziny lekcyjnej p. pedagog Monika Kazimierczak uroczyście rozpoczęła tydzień i przedstawiła harmonogram.
Rzecznicy profilaktyczni otrzymali identyfikatory "STOP PRZEMOCY" i przez cały tydzień pełnili rolę "strażników porządku".
W tym dniu odbył się również apel o tematyce profilaktycznej.

Dla klasy IIa przeprowadzone zostały całodniowe zajęcia profilaktyczno - wychowawcze z pedagogiem socjoterapeutą z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie p. Rafałem Rzempałą.
W drugim dniu tygodnia profilaktyki został przeprowadzony konkurs wiedzowy z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla trzech przedstawicieli z każdej klasy. Konkurs przeprowadzili i przygotowali p .Teresa Kluczkowska i p. Andrzej Tarka.
Wyniki konkursu znajdują się na naszej stronie w zakładce konkursy.
W tym dniu uczniowie klasy IIb mieli również zajęcia z socjoterapeutą.
We srodę uczniowie klasy IIc uczestniczyli w zajęciach z socjoterapeutą p. Rafałem Rzempałą.

W tym dniu wywieszone zostały plakaty o tematyce związanej z zapobieganiem przemocy i uzależnieniom, które
uczniowie wykonali wcześniej na godzinach wychowawczych.
W czwartek została przeprowadzona akcja "trudnych pytań".Podczas długiej przerwy rzecznicy profilaktyczni udostępnili całej szkole własnoręcznie wykonaną "skrzynkę trudnych pytań", do której można było wrzucić pytania, gdy ktoś miał jakiś problem, z którym nie potrafił sobie poradzić.
Na godzinach wychowawczych zostały omówione zagadnienia dotyczące tolerancji.
W ostatnim dniu tygodnia profilaktyki odbył się Dzień Życzliwości. Podczas apelu zostały przedstawione różne scenki profilaktyczne na temat uzależnień i niepożądanych zachowań oraz gry i zabawy o tematyce profilaktycznej.

Czytaj więcej: Tydzień profilaktyczny 2010

Informacja

 

CEOCentrum Edukacji Obywatelskiej, wspierane przez Ministra Edukacji Narodowej, inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, a także przez ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządów terytorialnych, zaprasza samorządy, szkoły, uczniów i nauczycieli do udziału wMłodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”. Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja 2010 roku. Akcja zachęci mieszkańców do docenienia pozytywnej działalności samorządów poprzez pokazanie, co się zmieniło w okolicy dzięki władzom lokalnym.

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami już przystąpili do tej akcji.

Banner

 

Akcja informacyjna nt. grypy

Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami. Pamiętać należy, że wirusy grypy ( w tym również wirus A(H1N1)v) poza organizmem żywym mogą przetrwać jedynie kilka godzin (średnio 2-3 godziny). Charakterystyczny jest dla niej gwałtowny początek. W ciągu około 24 – 48 godzin od zakażenia pojawiają się pierwsze objawy: wysoka gorączka, nawet do 39,50C, dreszcze, bóle mięśniowo – stawowe, ból gardła, ból głowy, kaszel, ogólne osłabienie i katar.

Nowa grypa A(H1N1)v jest chorobą układu oddechowego, która przenosi się również drogą kropelkową bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami i wywołuje podobne objawy jak grypa sezonowa.

 

Czytaj więcej: Akcja informacyjna nt. grypy


Licznik odwiedzin

Dzisiaj20
Wczoraj28
Bieżący tydzień192
Bieżący miesiąc938
Wszystkich45020
Brak wydarzeń w kalendarzu
Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PODZIĘKOWANIE TRZYMAJ FORMĘ.jpg