adres:

    Łobudzice 54

    97-425 Zelów


    sekretariat:

    tel./fax (44) 634-22-89

    tel. kom. 530-738-585


    dyrektor szkoły:

    tel. (44) 634-10-12


    napisz do nas:

    lobudzice@interia.pl


  "Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

                                                 Aleksander Kamiński

Zagrożenia w sieci

Dnia 8 czerwca 2011r. uczniowie naszego gimnazjum mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania pogadanki i obejrzenia prezentacji dotyczących bezpiecznego poruszania się w sieci zaprezentowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu "Klikaj z głową" organizowanego przez portal "Nasza Klasa" i fundację "Kidprotect" we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie.

Czytaj więcej: Zagrożenia w sieci

Papierosie mam cię w nosie - Znajdź właściwe rozwiązanie

31 maja 2011 roku w Światowy Dzień bez Papierosa w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu profilaktycznego pt. „ Znajdź właściwe rozwiązanie”. Celem tego projektu było przeciwdziałanie nasilającemu się zjawisku palenia tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Na uroczystość podsumowania projektu zostali zaproszeni przedstawiciele młodzieży z gimnazjów biorących udział w tym projekcie: Gimnazjum nr 1 z Bełchatowa, Gimnazjum z Ras, Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Zelowa oraz powiatowy koordynator projektu „ Znajdź właściwe rozwiązanie” - Joanna Samburska. Na początku uroczystości uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali przedstawienie pt. „W krainie Tytoniu” , a następnie gimnazjalistki z Bełchatowa przedstawiły pokaz multimedialny o szkodliwości palenia. W następnej kolejności uczniowie z Ras wystąpili w przedstawieniu „ Nie – nałogom” a grupa gimnazjalistów z Zelowa zaprezentowała „ Sąd nad papierosem”. Na zakończenie zespół uczniów klasy IIb z Gimnazjum w Łobudzicach - biorących udział w szkolnym projekcie edukacyjnym - przedstawił swoją pracę multimedialną pt. „Papierosie mam cię w nosie”. Po przedstawieniach pani Joanna Samburska rozdała młodym uczestnikom uroczystości drobne upominki oraz podziękowała szkolnym koordynatorom projektu „ Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz opiekunom młodych artystów pani: Magdalenie Kruszyńskiej-Siemasz z Gimnazjum nr 1w Bełchatowie, Renacie Kalwinek z Gimnazjum w Rasach, Danucie Lipińskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz Bożenie Kryzie z Gimnazjum w Łobudzicach.

Czytaj więcej: Papierosie mam cię w nosie - Znajdź właściwe rozwiązanie

Program edukacyjny "Pierwszy dzwonek"

Program edukacyjny "Pierwszy dzwonek"

 

Dzięki udziałowi szkoły w programie edukacyjnym "Pierwszy dzwonek" w ramach kampanii "Nie! Dla meningokoków" zarówno kadra, jak i uczniowie zostaną przeszkoleni w zakresie kreowania właściwych postaw i zachowań w zapobieganiu zarażeniom meningokokami (posocznica - sepsa, zapalenia opon mózgowych).Wychowawcy zostali zobligowani do przeprowadenia zajęć w swoich klasach. Temat takich zajęć: "Zdrowie to profilaktyka i szczepienia ochronne". Zajęcia oparte są na filmie edukacyjnym "Pierwszy dzwonek". Dodatkowo każda klasa otrzyma plakat informacyjny, zaś rodzice uczniów zostaną zaopatrzeni w ulotki informacyjne.


 

Czytaj więcej: Program edukacyjny "Pierwszy dzwonek"

Tydzień Profilaktyki 2011

Tydzień Profilaktyki w naszej szkole

W dniach od 14.03.2011r. do 18.03.2011 r. odbywa się w naszej szkole Tydzień Profilaktyki. Jeśli identyfikujemy się

z postawą życzliwości i wzajemnego zrozumienia, przychodzimy do szkoły w odpowiednim kolorze stroju przypadającym na dany dzień Tygodnia Profilaktyki.

Pod poniższym linkiem można pobrać harmonogram tygodnia profilaktyki.

 

Harmonogram tygodnia

 

Czytaj więcej: Tydzień Profilaktyki 2011

Akcja "Góra grosza" - podsumowanie

Tradycja lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI edycji Góry Grosza organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcją opiekowali się Rzecznicy Profilaktyczni. Zbiórkę pieniędzy poprzedziła kampania reklamowa. Otrzymaliśmy za ten udział dyplom uznaniowy dla szkoły oraz dla nauczyciela koordynującego akcję. Jakie mogą być korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji?

* efekt wychowawczy - uczniowie wiedzą, że oddając choćby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcie na rzecz osieroconych dzieci

* efekt integracyjny - przeprowadzenie wspólnego przedsięwziecia nauczycieli i uczniów w naszym gimnazjum

* efekt prestiżowy - zostanie uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej akcji na rzecz dzieci, o której mówi się dużo w mediach.

Podsumowanie akcji "20 lat wspólnie"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach wzięli udział w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej pt. „20 lat wspólnie” ogłoszonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z ministrem Edukacji Narodowej. W Gminie Zelów honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Zelowa p. Sławomir Malinowski.

Zainteresowanie akcją było w naszej szkole wyjątkowo duże. Wzięło w niej udział 96 uczniów klas drugich i trzecich (40 % ogółu uczniów). Powstało 15 prezentacji, z czego 9 umieszczono na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Trzy najlepsze prezentacje autorzy przedstawili podczas podsumowania Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”, które odbyło się 26.05.2010r. w Domu Kultury w Zelowie. Najlepsze prezentacje wykonały grupy uczniów:

- grupa I w składzie: Anna Kałużna, Adrianna Rybarczyk, Klaudia Osińska, Julita Sowała, Julita Adamczyk, Katarzyna Majda, Anna Kwasek, Karolina Krajda. Są to uczennice z klas IIa i IIb;

prezentacja grupy I

- grupa II w składzie: Kamil Siuta i Dominik Gosławski z kl. IIIb;

- grupa III w składzie: Patrycja Kowalczyk, Anna Siewiera, Paulina Krajda, Natalia Jachymek z kl. IIIb.

prezentacja grupy III

Członkowie wszystkich grup reprezentujących gimnazjum otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy Gimnazjum w Łobudzicach oraz dyplom za udział w akcji.

Ze wspomnianymi prezentacjami zostali zapoznani pozostali uczniowie naszego gimnazjum.

Dla uczestników projektu udział w akcji był bardzo cennym doświadczeniem i okazją do ugruntowania wiedzy o samorządności, a także wykazaniem się zupełnie innym rodzajem aktywności w dziedzinie, która była im dotychczas mało znana.

Akcja umożliwiła uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy na temat działalności samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Zelów i możliwości wpływania obywateli na zmiany w ich „Małej Ojczyźnie”. Dzięki akcji młodzi ludzie zyskali świadomość, iż mogą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym najbliższego otoczenia.

Dla autorów wyróżnionych prac możliwość ich zaprezentowania przed władzami gminy była nobilitacją. Wszyscy inni natomiast nabrali przekonania, że każdy obywatel może mieć udział w zmianach decydujących o ostatecznym obliczu lokalnej społeczności.

Czytaj więcej: Podsumowanie akcji "20 lat wspólnie"

Informacja dla rodziców dotycząca dofinansowania do podręczników szkolnych

INFORMACJA!

 

Drodzy rodzice - w terminie do 15 września 2010 roku można składać w sekretariacie szkoły wnioski

o udzielenie pomocy finansowej

na zakup podręczników.

 

Oto podstawowe warunki udzielenia pomocy uczniom objętym rządowym programem „Wyprawka szkolna” w 2010 r.:

 

Dofinansowaniem objęci są:

 

  • uczniowie klas II

– w odniesieniu do których, kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza 351,00 zł netto,

– dodatkowo, w szczególnych przypadkach, dyrektor szkoły ma możliwość przyznania wyprawki szkolnej 10% uczniom z ogółu uczniów uczęszczających do klas II – poza kryterium dochodowym.

  • uczniowie klas I –III – bez względu na osiąganych w rodzinie dochód

– słabo widzący,

– niesłyszący,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na zakup podręczników – przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi we wszystkich przypadkach - 310,00 zł.

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć kserokopie:

  • w przypadku kryterium dochodowego - poświadczeń osiąganych dochodów (m.in. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie o statusie bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o dochodowości z posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie/decyzje z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie o pobieranych zasiłkach),
  • dowodów zakupu podręczników – faktury, paragony, rachunki,
  • opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Gotowe wnioski można otrzymać i uzyskać wszelkich dodatkowych informacji w sekretariacie szkoły.

 

 

Tydzień profilaktyczny 2010

Tydzień Profilaktyczny w naszej szkole

W dniach od 15.03.2010r. do 19.03.2010r. odbył się w naszej szkole Tydzień Profilaktyczny.
W poniedziałek podczas siódmej godziny lekcyjnej p. pedagog Monika Kazimierczak uroczyście rozpoczęła tydzień i przedstawiła harmonogram.
Rzecznicy profilaktyczni otrzymali identyfikatory "STOP PRZEMOCY" i przez cały tydzień pełnili rolę "strażników porządku".
W tym dniu odbył się również apel o tematyce profilaktycznej.

Dla klasy IIa przeprowadzone zostały całodniowe zajęcia profilaktyczno - wychowawcze z pedagogiem socjoterapeutą z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie p. Rafałem Rzempałą.
W drugim dniu tygodnia profilaktyki został przeprowadzony konkurs wiedzowy z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla trzech przedstawicieli z każdej klasy. Konkurs przeprowadzili i przygotowali p .Teresa Kluczkowska i p. Andrzej Tarka.
Wyniki konkursu znajdują się na naszej stronie w zakładce konkursy.
W tym dniu uczniowie klasy IIb mieli również zajęcia z socjoterapeutą.
We srodę uczniowie klasy IIc uczestniczyli w zajęciach z socjoterapeutą p. Rafałem Rzempałą.

W tym dniu wywieszone zostały plakaty o tematyce związanej z zapobieganiem przemocy i uzależnieniom, które
uczniowie wykonali wcześniej na godzinach wychowawczych.
W czwartek została przeprowadzona akcja "trudnych pytań".Podczas długiej przerwy rzecznicy profilaktyczni udostępnili całej szkole własnoręcznie wykonaną "skrzynkę trudnych pytań", do której można było wrzucić pytania, gdy ktoś miał jakiś problem, z którym nie potrafił sobie poradzić.
Na godzinach wychowawczych zostały omówione zagadnienia dotyczące tolerancji.
W ostatnim dniu tygodnia profilaktyki odbył się Dzień Życzliwości. Podczas apelu zostały przedstawione różne scenki profilaktyczne na temat uzależnień i niepożądanych zachowań oraz gry i zabawy o tematyce profilaktycznej.

Czytaj więcej: Tydzień profilaktyczny 2010

Informacja

 

CEOCentrum Edukacji Obywatelskiej, wspierane przez Ministra Edukacji Narodowej, inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, a także przez ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządów terytorialnych, zaprasza samorządy, szkoły, uczniów i nauczycieli do udziału wMłodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”. Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja 2010 roku. Akcja zachęci mieszkańców do docenienia pozytywnej działalności samorządów poprzez pokazanie, co się zmieniło w okolicy dzięki władzom lokalnym.

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami już przystąpili do tej akcji.

Banner

 


Licznik odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj44
Bieżący tydzień152
Bieżący miesiąc1034
Wszystkich48173
Brak wydarzeń w kalendarzu
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DYPLOM GÓRA GROSZA.jpg