adres:

    Łobudzice 54

    97-425 Zelów


    sekretariat:

    tel./fax (44) 634-22-89

    tel. kom. 530-738-585


    dyrektor szkoły:

    tel. (44) 634-10-12


    napisz do nas:

    lobudzice@interia.pl


  "Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

                                                 Aleksander Kamiński

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  EGZAMINIE  GIMNAZJALNYM

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:    
a. w terminie głównym:
- w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  
- w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym 
b. w terminie dodatkowym:
- w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  
- w kwietniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

3. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:                                             
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym                                                                                                                                                                                                                                                
b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części.

6. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

7. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

 a. języka polskiego – trwa 90 minut

 b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

 

8. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. matematyki – trwa 90 minut

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

10. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

11. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

12. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

a. podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0                       

b. rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

 

TERMINARZ  EGZAMINÓW  GIMNAZJALNYCH w 2016 r.

 

Termin główny

a) część humanistyczna –18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) 
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00 
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) 
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00 
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 r. (środa) 
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00 
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

Termin dodatkowy

a) część humanistyczna - 1 czerwca 2016 roku (środa) 
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza -  2 czerwca 2016 r. (czwartek) 
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 3 czerwca 2016 r. (piątek) 
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00


Licznik odwiedzin

Dzisiaj14
Wczoraj44
Bieżący tydzień165
Bieżący miesiąc1047
Wszystkich48186
Brak wydarzeń w kalendarzu
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Podziękowanie Instyt Matki i Dziecka.jpg