adres:

    Łobudzice 54

    97-425 Zelów


    sekretariat:

    tel./fax (44) 634-22-89

    tel. kom. 530-738-585


    dyrektor szkoły:

    tel. (44) 634-10-12


    napisz do nas:

    lobudzice@interia.pl


  "Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

                                                 Aleksander Kamiński

Projekt ekologiczny "Gimnazjalista na zielonej ścieżce"

 

 

Projekt ekologiczny "Gimnazjalista na zielonej ścieżce"

realizowany przy udziale środków finansowych z WFOŚ i GW w Łodzi uzyskanych w formie dotacji w ramach konkursu pod nazwą "EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016". Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2016


 "Z ekologią na TY"

W styczniu odbył się konkurs ekologiczny dla uczniów klas I-III naszego gimnazjum w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” współfinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi pod hasłem: „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”. Celem konkursu było propagowanie ekologii w codziennych  zachowaniach  życiowych wśród uczniów gimnazjum i ich rodzin. Konkurs przebiegał w dwóch etapach - uczniowie pisali test zawierający zagadnienia ekologiczne i uczyli się ekologii poprzez gry i zabawy dydaktyczne. Zwycięzcą konkursu  została uczennica klasy IIC – Julia Rogut uzyskując tytuł MISTRZA EKOLOGII. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki.


 WYCIECZKA EDUKACYJNA DO ŁODZI – PALMIARNIA, MUZEUM GEOLOGICZNE

10.02.2016 roku odbyła się wycieczka dla uczniów klas I zorganizowana w ramach realizacji zadania „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”. Uczniowie mieli okazję odbyć zajęcia w Palmiarni, gdzie w otoczeniu egzotycznych roślin pani przewodnik snuła opowieści  o ich fizjologii i znaczeniu użytkowym. Gimnazjaliści wzięli również udział w warsztatach edukacyjnych, w ramach których każdy z nich otrzymał swoją sadzonkę kawy, którą posadził według instrukcji prowadzącej zajęcia i otrzymał ją do pielęgnacji w domu. W Muzeum Geologicznym uczniowie wysłuchali prelekcji o skałach i minerałach, mogli również  obejrzeć ich okazy i zwiedzić muzeum podziwiając zgromadzone tam fascynujące eksponaty.

 


SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

„ECO ART -Tworzymy biżuterię z surowców wtórnych

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej został realizowany przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”(działania ekologiczno-przyrodnicze według programu „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”).

Celem konkursu było:

 • wykorzystanie odpadów jako materiału do działań artystycznych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i inspirowanie do twórczych poszukiwań,
 • popularyzacja wiedzy o recyklingu odpadów,
 • propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 •  

Uczniom z terenu Gminy Zelów  zaproponowano wykonanie biżuterii z surowców wtórnych, dowolną techniką.  Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych (np. resztki tkanin, włóczki, druciki, papier, plastik, folia, itp.  W odpowiedzi na konkurs napłynęło wiele ciekawych, barwnych, wykonanych w różnych technikach prac z terenu całej Gminy.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach wiekowych:  uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych.  Wśród laureatów znaleźli się:

Kategoria  I - uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych

 • I miejsce –  Natalia Głowacka    ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie)
 • II miejsce- Marta Pejga     (Szkoła Podstawowa nr 4  w  Zelowie)
 • III miejsce-  Weronika Kazimierczak   ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie)

Wyróżnienia :

 1. Anna Wędzik  ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie)
 2. Natalia Góralewska ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie)
 3. Nikola Zielińska  (Szkoła Podstawowa nr 4  w  Zelowie)

Upominki :

 1. Martyna Graczarz (Szkoła Podstawowa nr 4  w  Zelowie)
 2. Zuzanna Ciesielska  ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie)
 3. Adrian Woźniak (Szkoła Podstawowa nr 4  w  Zelowie)
 4. Hanna Kopala ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie)

 

Kategoria II  - uczniowie  gimnazjum

 

 • I miejsce – Weronika Łabencka ( ZSO w Zelowie)
 • II miejsce- Natalia  Krawczyk  (ZSO w Zelowie)
 • III miejsce- Natalia Zajda ( Gim. w  Łobudzicach)

Wyróżnienia :

 1. Ewa Jersak (ZSO w Zelowie)
 2. Karolina Badowska (ZSO w Zelowie)
 3. Natalia Tosik  (Gim. w Łobudzicach)

Upominki :

 1. Emilia Bednarek  (Gim. w Łobudzicach)
 2. Patrycja Krawczyk ( ZSO w Zelowie)
 3. Sylwia Gral  (Gim. w Łobudzicach)
 4. Wiktoria Kuśmirowska (Gim. w Łobudzicach)

Prace, które  od Was otrzymaliśmy, są  niezwykłe. Ujmują  starannością i zaangażowaniem, oraz oryginalnością pomysłu. Gratulujemy Uczniom talentu i dziękujemy za udział w konkursie.

Życzymy dalszych sukcesów

 


 DZIEŃ BIOLOGA pod hasłem: „Żyj zdrowo, żyj aktywnie, żyj ekologicznie”

 

         W marcu w ramach realizacji zadania „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”  dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi odbył się cykl warsztatów o tematyce ekologiczno-zdrowotnej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I-III naszego gimnazjum. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy specjalistów z poszczególnych dziedzin. Odbyły się warsztaty:

v  Warsztaty taneczne „Ruszaj się! Wygraj zdrowie!” z instruktorem tańca:

 • pogadanka: Taniec jako aktywna forma spędzania wolnego czasu;
 • pokaz wybranych tańców towarzyskich i nowoczesnych;
 • praktyczna nauka układu tanecznego.     

 

v  Warsztaty z lekarzem rehabilitacji „Sprawni inaczej”:

 • pogadanka na temat prawidłowej budowy kręgosłupa, wad postawy i chorób układu ruchu;
 • prezentacja ćwiczeń wzmacniających kręgosłup i wpływających na zachowanie prawidłowej sylwetki;
 • pokaz ćwiczeń modelujących wybrane partie ciała;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu w otaczającej rzeczywistości.  

 

v  Warsztaty z dietetykiem ,,Ekologia na talerzu”:

 • pogadanka na temat racjonalnego odżywiania się i prawidłowego komponowania posiłków dla młodzieży gimnazjalnej;
 • układanie dziennego jadłospisu dla ucznia gimnazjum;
 • właściwe zestawiania produktów żywnościowych w przygotowywanych posiłkach;
 • prezentacja zdrowych i niezdrowych produktów.  

 

v  Warsztaty profilaktyczne ,,Walczę z nałogami, charakteru słabościami”:

 • radzenie sobie z emocjami w trudnym okresie dojrzewania;
 • przegląd substancji uzależniających ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy;
 • negatywne skutki uzależnień i nałogów;
 • zachowania asertywne w codziennych sytuacjach życiowych (scenki tematyczne).

 

ZDJĘCIA „Ruszaj się! Wygraj zdrowie!”

 

ZDJĘCIA „Sprawni inaczej”

 

ZDJĘCIA ,,Walczę z nałogami, charakteru słabościami”:

 

ZDJĘCIA Warsztaty z dietetykiem ,,Ekologia na talerzu”


DNI  ZIEMI POD HASŁEM: „MOJA ZIEMIA – MÓJ ŚWIAT”

    W kwietniu w szkołach i przedszkolach wzrasta zainteresowanie ekologią, ze względu na to, że na całym świecie 22 kwietnia obchodzimy DZIEŃ ZIEMI. W miastach i na wsiach organizowane są parady, happeningi, festiwale, akcje ekologiczne, wystawy oraz podejmowane są inne działania mające na celu przybliżenie zagadnień ekologicznych dzieciom i dorosłym. Edukacja ekologiczna młodego pokolenia jest najskuteczniejsza poprzez zastosowanie aktywnych metod nauczania. Jedną z takich form organizowanych w naszym gimnazjum były DNI ZIEMI, które obchodziliśmy pod hasłem: „Moja Ziemia – mój świat”. W ramach tych dni zaplanowaliśmy FESTIWAL TWÓRCZOŚCI EKOLOGICZNEJ, podczas którego zostały przeprowadzone konkursy: literacki, plastyczno-techniczny,  fotograficzny, a także odbył się Turniej Wiedzy Ekologicznej dla uczniów gimnazjum.

 • Konkurs literacki „Ekologia wierszem pisana" - skierowany był do uczniów klas IV –VI szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej klas I-III z terenu gminy Zelów. Założeniem konkursu było umożliwienie uczniom prezentacji własnego dorobku twórczego, a przede wszystkim rozbudzenie świadomości ekologicznej i poszanowania przyrody. Uczestnicy mieli za zadanie napisać wiersz o dowolnej budowie. Musiał być to wiersz ukazujący życie w harmonii z przyrodą, opisujący piękno ziemi ojczystej, propagujący potrzebę ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności.

Oto wyniki:

Kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce – Tomasz Baranowski – SP Wygiełzów

II miejsce – Anna Nowicka – SP nr 4 Zelów

III  miejsce – Julia Marciniak – SP nr 4 Zelów

Kategoria – GIMNAZJUM

I miejsce – Dominik Siedlecki – ZSO Zelów

II miejsce – Aleksandra Łabędzka– ZSO Zelów

III miejsce – Magdalena Radziszewska – ZSO Zelów

 

 • Konkurs plastyczno - techniczny „Tworzymy instrumenty muzyczne z surowców wtórnych” - konkurs skierowany był do uczniów klas I – III gimnazjum. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu instrumentu muzycznego z wykorzystaniem surowców wtórnych (butelki plastikowe, rolki po papierze toaletowym, folia, zakrętki, gazety, puszki, kapsle, pudełka, drewienka, itp.).
 • Konkurs fotograficzny „Moje spotkanie z przyrodą"- konkurs skierowany był do uczniów klas I-III gimnazjum. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie zainteresowań fotografią i dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie zdjęcia zgodnie z podaną tematyką konkursu.
 • TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ dla uczniów gimnazjum - uczestnikami turnieju była młodzież gimnazjalna klas I-III. Tematyka konkursu obejmowała treści programowe
  i ponadprogramowe  z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Turniej składał się z dwóch etapów.
  • Etap I – polegał na rozwiązaniu testu (uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach).
  • Etap II – przewidywał 5 rund:

-        zestaw pytań;

-        rozpoznawanie znaków ekologicznych;

-        ekologiczne kalambury;

-        quiz o odpadach;

-        konkurencje sportowe z wykorzystaniem surowców wtórnych.

 

     Zmagania uczestników turnieju były oceniane przez jury, w skład którego weszły opiekunki SK LOP. Najlepszą drużyną, która wykazała się nie tylko wiedzą ekologiczną, ale również sprawnością fizyczną, bystrością umysłu i zdolnościami plastycznymi byli uczniowie klasy Ia – Paulina Piorun       i Natalia Tosik. Drugie miejsce przypadło uczniom klasy IIa – Adrianowi Cisowskiemu i Piotrowi Zychowi, a trzecie miejsce na podium zajęli uczniowie klasy Ib – Weronika Kostrzewa i Damian Bartecki. Gratulujemy!

   Humory dopisywały i wszyscy dobrze się bawili, ucząc zarazem. Najlepszy sposób zdobywania wiedzy to ten, który wyzwala w uczniach twórcze myślenie, chęć działania, aktywizuje ich. Wrażenia z DNI ZIEMI  na pewno na długo pozostaną w pamięci  uczniów. Nagrody dla uczestników działań przygotowanych w ramach DNI  ZIEMI zostały zakupione ze środków finansowych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji projektu „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”.

Oto zdjęcia z uroczystości wręczenia  nagród i wyróżnień dla uczniów uczestniczących w konkursie oraz  podziękowań dla opiekunów.

  

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Moje spotkania z przyrodą”

I miejsce – Michał Jendryka – klasa IIIb

II miejsce – Aleksandra Toplolska – klasa IIIb

III miejsce – Adrian Cisowski – klasa IIa

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Maja Frątczak –klasa Ib, Kacper Grzelak – klasa IIIb, Kacper Kazimierczak- klasa IIc.

Nagrody i wyróżnienia zostały zakupione przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Niektóre zdjęcia przyrody  były wykonane tak profesjonalnie, że zapierały dech w piersiach.

Obejrzyjcie sami.

 

WYNIKI  SZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

„Tworzymy instrumenty muzyczne z surowców wtórnych”

I miejsce – Patrycja Strzelecka – klasa Ic

II miejsce – Emilia Bednarek – klasa Ic

III miejsce – Jowita Antoszczyk– klasa IIa

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Adrian Cisowski, Oliwia Gudzio, Bartłomiej Strachowski.

Nagrody i wyróżnienia zostały zakupione przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych pomysłów i kreatywności w ich realizacji. Oto nagrodzone prace.

 


Warsztaty edukacyjne - ZOBACZ-


Podsumowanie konkursowych zmagań

28 kwietnia gościliśmy laureatów dwóch gminnych konkursów ekologicznych realizowanych w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach w ramach zadania „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”. Zwycięzcy konkursu plastycznego  „ECO ART – Tworzymy biżuterię” i konkursu literackiego „Ekologia wierszem pisana” uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu konkursowych zmagań, odebrali dyplomy i nagrody, obejrzeli przygotowany dla nich krótki program artystyczny. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania i oni, i ich nauczyciele zostali zaproszeni na rozmowy przy herbatce. Mamy nadzieję, że miło będą wspominać wizytę w naszej szkole.                   (M.Puchała)

 


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

 

TWORZYMY INSTRUMENTY MUZYCZNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH

 

Konkurs plastyczno-techniczny o tematyce ekologicznej został realizowany przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”(działania ekologiczno-przyrodnicze według programu „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”).

Celem konkursu było:

 •  wykorzystanie odpadów jako materiału do działań artystycznych,
 •  rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;
 •  rozwijanie uzdolnień;
 •  kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego; 

Dla uczniów gimnazjum klas I-III ogłoszono konkurs na  wykonanie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych.  Instrumenty powinny być wykonane z surowców wtórnych, materiałów ekologicznych i przyrodniczych ( butelki plastikowe, rolki po papierze, folia, zakrętki, gazety, puszki, kapsle, pudełka, tektura, drewienka, pojemniki po jogurtach). Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i pomysłowych prac.

Komisja przyznała:

 • I miejsce –  Patrycja Strzelecka – kl. I C
 • II miejsce- Emilia Bednarek - I C
 • III miejsce-  Jowita Antoszczyk - II B

Wyróżnienia :

 1. 1.      Adrian Cisowski – II A
 2. 2.      Oliwia Gudzio – I C
 3. 3.      Bartłomiej Strachowski – I C

Pozostali uczniowie biorący za udział w konkursie otrzymali symboliczne upominki.

Wszystkim  naszym wychowankom serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów oraz dziękujemy za zaangażowanie się w naszą działalność.

Gratulujemy i dziękujemy za udział   w konkursie.


Wycieczka profilaktyczna do Załęcza Wielkiego

       21 czerwca 2016r.  młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w sponsorowanej, profilaktycznej wycieczce do Załęcza Wielkiego. Program wycieczki był bardzo  bogaty i atrakcyjny. Całodniowy pobyt w Szkoleniowo- Wypoczynkowym Ośrodku ZHP „Nadwarciański Gród” był interesujący. Najpierw uczniowie uprawiali biegi na orientację, ćwiczyli kondycję i umiejętności topograficzne. Potem  skorzystali  z warsztatowych zajęć ekologicznych dotyczących fauny i flory. Uczestnictwo wycieczkowiczów  w siedmiokilometrowej ścieżce dydaktycznej  nad tzw. „Źródełko” sprawiło, że wszyscy uczniowie, po powrocie,  chętnie zasiedli przy ognisku, które umiejscowione jest nad urokliwym zakrętem rzeki Warty i z zapałem piekli  kiełbaski. Możliwość udziału  uczniów w wycieczce   profilaktycznej  ma na celu mobilizowanie całej społeczności szkolnej do przeciwdziałania złym  i niewłaściwym zachowaniom w gimnazjum  oraz  reprezentowania swoim zachowaniem postawy godnej naśladowania dla innych uczniów. Brawo dla tegorocznych uczestników!                                                                                           Pedagog szkolny Monika Kazimierczak


 

 


 

Wycieczka do Rogowa

Gimnazjaliści z Łobudzic 23 maja mieli kolejną okazję, by pogłębić swą wiedzę ekologiczną  i zdobywać nowe umiejętności. Możliwość taka pojawiła się podczas wycieczki do Rogowa zaplanowanej w związku z realizacją projektu „Gimnazjalista na zielonej ścieżce”. Uczniowie klas trzecich, którzy byli uczestnikami wyjazdu, zwiedzili arboretum i alpinarium oraz  podziwiali bogate zbiory Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. Podczas zajęć terenowych pracowali w grupach, oznaczając gatunki drzew i roślin zielnych na terenie miejscowego parku, szukając odpowiedzi na pytania z życia owadów, ptaków i ssaków, wypełniając karty pracy. Przy pięknej słonecznej pogodzie podziwiali kwitnące azalie i inne zachwycające rośliny. Z uwagą słuchali ważnych informacji i ciekawostek na temat oglądanych okazów przyrody. Bardzo aktywnie spędzili dzień w Rogowie. Z pewnością zdobyta w czasie wycieczki wiedza okaże się trwała i przydatna.                                                                                              (M. Puchała)


 


Ekologiczna gra harcerska

Harcerze z 2 Drużyny Harcerskiej „Łobudziaki” włączyli się w działania w ramach projektu ekologicznego „Gimnazjalista na zielonej ścieżce” realizowanego w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach. Nie powinno to nikogo dziwić. Bliski kontakt z przyrodą i szacunek dla niej wpisane są nie tylko w Prawo Harcerskie, ale i w istotę skautingu. Podczas harcerskiej gry terenowej biorące w niej udział patrole wykonywały zadania służące wdrażaniu do wnikliwej obserwacji przyrody, dostrzeganiu jej piękna, kształtowaniu myślenia przyczynowo-skutkowego, rozbudzaniu i wzmacnianiu pozytywnych więzi w kontaktach z przyrodą. Harcerze musieli wykazać się umiejętnościami tropienia i rozwiązywania tajemnic lasu. Niektóre zagadki sprawiły rywalizującym zastępom niemały kłopot, ale dzięki temu gra była niezwykle emocjonująca. Radość z prawidłowego określenia wieku drzewa, nazwania rośliny lub zidentyfikowania ptaka rekompensowała harcerzom wszelkie trudy.                                            (M. Puchała)

 


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Szkolny konkurs plastyczny ,,Drzewa na wsi i w mieście oczyszczają powietrze”  został realizowany przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu  ekologicznego „Naszą misją – walka ze szkodliwą emisją”.

Celem konkursu było pobudzenie do refleksji, w jaki sposób możemy skutecznie zachęcać innych, by chronić jakość powietrza  i zmniejszać ilość emitowanych zanieczyszczeń  w najbliższym otoczeniu.  

Uczniom klas II i III gimnazjum zaproponowano wykonanie prac plastycznych zwierających treści ekologiczne. W odpowiedzi na konkurs napłynęły 22 ciekawe, barwne prace, wykonane w różnych technikach.

Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce –   Oliwia Łuczak kl. III c

II miejsce –   Weronika Kostrzewa kl. III b

III miejsce –   Jolanta Ciećka kl. III a


Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj64
Bieżący tydzień263
Bieżący miesiąc1145
Wszystkich48284
Brak wydarzeń w kalendarzu
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
certyfikat_czytel.jpg