adres:

    Łobudzice 54

    97-425 Zelów


    sekretariat:

    tel./fax (44) 634-22-89

    tel. kom. 530-738-585


    dyrektor szkoły:

    tel. (44) 634-10-12


    napisz do nas:

    lobudzice@interia.pl


  "Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

                                                 Aleksander Kamiński

Projekty edukacyjne realizowane w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011

W naszej szkole realizujemy w ciągu całego roku następujące projekty edukacyjne:

 

projekty edukacyjne realizowane w gimnazjum

 

harmonogram programu "Trzymaj formę"

 

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Koordynatorem działań w ramach programu "Trzymaj formę" jest p. Małgorzata Dylewicz.

 

 

projekt działań ekologicznych "ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI trwa przez cały rok"

 

projekt edukacyjny "NAWYKI DLA PRZYSZŁOŚCI"

 

Czytaj więcej: Projekty edukacyjne realizowane w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

Nauka w szkołach powinna być prowadzona

wtaki sposób, aby uczniowie uważali ją

za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek

(Albert Einstein)

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych otrzymali 15 grudnia 2010 r. z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia gratulacje z powodu zostania stypendystami „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”. Jest to już druga edycja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem programu jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania umiejętności i wiedzy 300 uczniom z całego województwa, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Stypendia pozwolą na zmniejszenie różnic materialnych między uczniami oraz w dostępie do wiedzy i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Realizację drugiej edycji projektu rozpoczęto we wrześniu 2009 r., a planowany termin zakończenia to wrzesień 2014 r. Corocznie wyłanianych jest 300 uczniów z województwa łódzkiego, którym przyznawane jest stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia).

I edycja projektu „Łódzki regionalny program wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej” była realizowana od września 2008 r. do września 2009 r. Stypendia otrzymało wtedy 280 uczniów i uczennic.

W gronie stypendystów projektu znalazły się uczennice naszej szkoły: Patrycja Turlej i Klaudia Kozieł. Uczennice te otrzymały listy gratulacyjne podczas spotkania najlepszych stypendystów z Marszałkiem Województwa Łódzkiego p. Witoldem Stępniem.

Pan Witold Stępień przysłał również list gratulacyjny skierowany do p. dyrektor Bernadety Jóźwiak następującej treści:

Serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie związane z wychowaniem i kształceniem stypendystów II edycji Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Dzięki szansom, jakie stwarza przynależność Polski do Unii Europejskiej, Samorząd Województwa Łódzkiego ma możliwość honorowania uczniów, którzy – pokonując bariery związane z niekorzystną sytuacją materialną – osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Mam nadzieję, iż przyznane stypendia umożliwią im rozkwit edukacyjny poprzez wzbogacanie dotychczasowej, pozyskanej w szkole wiedzy.

Życzę dalszych sukcesów i osiągnięć, satysfakcji z kształcenia młodzieży i wszelkiej pomyślności.

 

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody

Z pracy SK LOP

Corocznie w dniach od 1 do 31 października w naszej szkole odbywają się DNI OCHRONY PRZYRODY pod patronatem SK LOP. W tym roku przebiegały one pod hasłem: „Odkrywamy tajemniczy świat zwierząt” i były przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu: „Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok” koordynowanego przez opiekunki SK Ligii Ochrony przyrody.

W ramach tych DNI odbyły się pogadanki biologiczne w oparciu o Polską Czerwoną Księgę Zwierząt, zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Przystosowanie zwierząt do życia w określonych środowiskach”, projekcie filmów edukacyjnych”, projekcje filmów przyrodniczych z serii: „Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce”, spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego, zajęcia plastyczne na temat: „Zwierzę – twój przyjaciel”. Zorganizowano również konkurs przyrodniczy „Różnorodność zwierząt”, którego uczestnikami byli uczniowie klas I-III gimnazjum. Przebiegał on w dwóch etapach: pierwszy – pisemny (test), drugi – ustny (metoda gier i zabaw dydaktycznych). W ten sposób wyłoniono najlepszych znawców zwierząt w naszym gimnazjum; zostali nimi:

  • Jolanta Buczyńska – kl. Ia
  • Patrycja Turlej – kl. IIb
  • Kamil Cerbian – kl. IIa

W październiku bieżącego roku w związku z trwającymi DNIAMI OCHRONY PRZYRODY wykonano dwie gazetki

tematyczne: Zwierzęta chronione w Polsce (bezkręgowce i kręgowce) oraz wystawkę tematyczną w bibliotece szkolnej. Działania te umożliwiły uczniom pogłębienie wiedzy na temat otaczającego nas świata przyrody i uzmysłowiły konieczność ochrony przyrody.


Licznik odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj64
Bieżący tydzień265
Bieżący miesiąc1147
Wszystkich48286
Brak wydarzeń w kalendarzu
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CERTYFIKA BEZPIECZNE WAKACJE.jpg